scale 12x

Engadir e Eliminar Columnas

Inserir todas as Opcións (columnas) que queres que as participantes da enquisa contesten. As participantes un voto por cada opción por separado.

Previsualizar

21st
22nd
23rd
need ride